HAN-AY SA PAG-PANGENROL SA MULAO NHS SY 2020-2021

Adunay duha ka category ang mga Estudyante. Ang BAG-O UG ANG DAAN NGA ESTUDYANTE. Ang mga BAG-O mao ning mga grade 7, transferee ug Balik aral ( mga estudyante nga nakaundang na ug eskwela unya ganahan mubalik ug tungha). Ang mga BAG-O nga Estudyante dunay unenrolled nga status o wala pagayod malista mao nga kinahang gayod ipalista para mahimong enrolled na ang ilang status. Ang DAAN nga Estudyante ( Grades 8-12) gitawag ug pre-enrolled ang status nga ang buot ipasabot nalista na, apan gikinahanglan ang confirmatory process aron mahimong officially enrolled. Kini mahimo lamang kong mahuman na nila ug sumiti ang ilang pinil-apan nga Student Survey Form sa ilang kanhi adviser pina-agi sa social media ( FB,messenger, text, email, etc) ug makadawat sa mensahe nga officially enrolled na sila sa Mulao NHS. Ang STUDENT SURVEY FORM makuha na sa mga designated nga lugar sama School gate, sa mga gi-ila nga kiosk, ug mga purok center. Uban ang pahimangno sa protocol sa social distancing kay dili naman kinahanglan nga magponsisok kay igo ra man magkuha ug porma unya adto na pil-apan sa balay aron mahalikay sa dilikado nga dala sa COVID 19.

Sa kinatibuk-an ang mga BAG-O nga Estudyante nga Unenrolled mag-enrol sa pamaagi nga ato nang gihan-ay sa unahan niining tekstoha ( paagi sa pag-pangenroll sa mga BAG-O nga Estudyante O Grade 7, Transferee ug Balik-Aral) ingon man usab sa mga DAAN NGA ESTUDYANTE nga kasamtangan pre-enrolled aron mahimong officially enrolled.

Mga paagi sa pagpang-enrol sa Mulao NHS (Grade 7 ug Transferee)

 1. Mag andam ug mga picture sa bata (ID type lang), picture sa Card (back to back), picture sa good moral ug picture sa NSO or PSA.
 2. Modalikyat sa Mulao NHS aron magkuha ug blank enrolment form ( nga amo gibutang sulod sa box dapit sa may school gate, mga kiosk ug purok center) dal-on sa balay ug didto pil-apan ang tanang nga mga impormasyon.
 3. Pagkuha usab ug kopya sa mga contact imformation sa atong mga tetser sa box nga may nakasulat nga teacher contact information.
 4. Human mapil-apan ang blank enrolment form, picturan kini.
 5. Pamili ug tetser didto sa mga contact information sheet. Ug e-contact chat, text or tawag siya. Ug imo ipahayag ang imong tuyo sa pag-paenrol.
 6. Imong e-send sa messenger ang tanan nga mga document pictures.
 7. Susihon kini sa tetser kong wala bay kulang.
 8. Hulaton ang remark sa tetser kabahin sa mga information nga imong gipadala.
 9. Kong wala nay problema ang mga document pictures makadawat ka ug mensahe sa pag matuod nga enrolled na ang imong anak. Sama niini ( Congratulations: Rogelio V. Mananita, with home address: Mulao, Compostela, Cebu is officially enrolled as Grade 7 at Mulao NHS )

Mga pamaagi sa pagpang-enrol sa Mulao NHS sa mga gitawag ug Balik-aral o kadtong nakaundang na sa pag eskwela.

 1. Mag andam ug mga picture sa bata (ID type lang), picture sa Card (back to back), picture sa good moral ug picture sa NSO or PSA.
 2. Ug kon walay kasamtangan nga mga papeles, mag pil-ap usab ug affidavit of undertaking nga nag saad nga maningkamot ug kuha sa mga papeles nga gikinahanglan kong wala na ang holga sa COVID 19.
 3. Modalikyat sa Mulao NHS aron magkuha ug blank enrolment form ug affidavit of undertaking ( nga amo gibutang sulod sa box dapit sa may gate) dal-on sa balay ug didto pil-apan ang tanang nga mga impormasyon.
 4. Pagkuha usab ug kopya sa mga contact imformation sa atong mga tetser sa box nga may nakasulat nga teacher contact information.
 5. Human mapil-apan ang blank enrolment form ug ang affidavit of undertaking picturan kini.
 6. Pamili sa mga tetser didto sa mga contact information directory. Ug e contact chat, text or tawagan siya. Ug imo ipahayag ang imong tuyo sa pag-paenrol.
 7. Imong e-send sa messenger ang tanan nga mga document pictures.
 8. Susihon kini sa tetser kong wala bay kulang.
 9. Hulaton ang remark sa tetser kabahin sa mga information nga imong gipadala.
 10. Kong wala nay problema, makadawat ka ug mensahe sa pag matuod nga enrolled na ang imong anak. Sama niini ( Congratulations: Rogelio V. Mananita, with home address: Mulao, Compostela, Cebu is officially enrolled as Grade 8 student of Mulao NHS.)

Mga paagi sa pag-pil-ap sa Survey Forms sa mga Dumalaan na nga mga Estudyante-Existing Learners (Grade 8-12-pre-enrolled) agi ug confirmation sa ilang enrolment status sa SY 2020-2021.

 1. Modalikyat sa skol ug mag kuha ug Student Survey Form ug contact information directory sheet sa mga tetser sa box diin kini gi-andam diha sa may school gate.
 2. Dal-on sa balay ug didto na kini kompletohon sa pag-pil-ap.
 3. E-chat message ang imong kanhi nga adviser ug e-send ang imong napil-apan na nga survey form.
 4. Hulaton ang confirmation message ( Congratulations: Rogelio Verallo with home address: Mulao, Compostela, Cebu successfully submitted your Student Survey Form and hereby re-process your status from pre-enrolled to officially enrolled as Grade 9 student of Mulao NHS.

Visits: 107

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *