MODIFIED ENROLMENT PROCEDURE

PAHIBALO ALANG SA ATONG MGA PINALANG-GA

NGA MGA GINIKANAN SA MULAO NHS

Ang tuig tingtungha 2020-2021 pagabuksan na karong umaabot Agusto 24, 2020. Pinasubay niini ang atong tungha-an, sa Mulao NHS, magpahigayon na sa pagpanglista o pag-pangenrol sugod karong Hunyo 1-30, 2020.

Sanglit ang atong nasod nakasinati man sa holga sa COVID 19, aduna kitay mga kabag-ohan nga mahitabo atol sa atong pag-panglista o pag-pangenrol.

DUHA KA KATEGORIYA SA MGA ESTUDYANTE

 1. Ang BAG-O NGA TINUN-AN (Incoming Learners) nga naglakip sa mga Grade 7, Transferee ug Balik-aral.
 2. Ang  DAAN NGA TINUN-AN ( Existing Learners) nga naglakip sa tanang nakahuman sa niaging tuig ug walay problema sa ilang mga grado.

MGA PANGUTANA KABAHIN SA PAG-PANGLISTA

 1. Kinsa ra may ipalista o ipa-enrol?

Tubag:  Ang mga Bag-o nga Tinun-an o estudyante

 • Unsaon sa pagpalista ang mga tinun-an?

Aduna kini duruha ka paagi, ang gitawag ug DILI LINAWAS (VIRTUAL) ug LINAWAS (PHYSICAL) nga paagi sa pagpang-enrol. Ang dili linawas o virtual mao gayod ang gipahimug-atan. Ang linawas o physical ikaduha nga pilianan. Gamiton lamang kini kong dili gayod makapa-enrol pinaagi sa DILI LINAWAS nga paagi.

Pagpang-enrol nga DILI LINAWAS O VIRTUAL nga pamaagi.

 1. Kontakon ang mga numero nga nakapublikar sa atong mga magtutudlo.
 2. Andamon ang mga documento sama sa Card, Good Moral ug PSA.
 3. Kuhaan ug hulagway ang mga dokumento ug e-Private Message kini sa FB/Messenger sa Magtutudlo.
 4. Makigsabot sa Tetser sa oras sa pagtawag, chat, o video call alang sa usa ka dili linawas nga pagpang-enrol
 5. Mag kuha ug hulagway sa Enrolment Form ug Survey Form sa atong official FB page aron tamdan kini samtang makighinabi sa magtutudlo alang sa enrolment nga online aron mapil-apan ang nga ditalye niini.

Pagpang-enrol nga LINAWAS O PHYSICAL

 1. Magkuha ug porma sa enrollment  nga naa sulod sa kahon nga ang marka: Blanko nga  porma. Anha kini sa mga lugar nga dali ra makuha sama sa may gate sa eskwelahan, purok, ug uban pa.
 2. Kompletohon pag-pil-ap ang mga ditalye nga gipangayo sa porma
 3. Sulatan usab kini ug kontak number ug pangalan aron dali ra makontak kon aduna may nga impormasyon nga kulang.
 4. Ibalik ang napil-apan na nga porma ug isulod sa kahon nga may marka nga porma nga pinil-apan.
 • Unsa may buhaton sa mga Daan nga mga Tinun-an?

Tubag: Dili na magpalista kay naa naman sila sa listahan sa miaging tuig. Kinahanglan lang nga mokontak sila sa ilang kanhi adviser alang sa pag pil-ap sa ilang survey form pinaagi sa social media.

KATAPUSANG PAHIMANGNO SA PANAHON SA PAG-PANGLISTA PINASUBAY SA DOH UG IATF NGA GIYA

 1. Ang pagpanglista ipahigayon sa duha ka paagi pinasubay sa patakaran sa DOH ug IATF aron malikayan ang dugang pa nga mga problema tungod sa COVID 19.
 2. Ang dili linawas o virtual nga paagi mao gayod ang sibo gamit ang social media. Ang linawas o physical nga paagi gamiton lamang human sa pag susi nga dili gayod mahimo ang Dili Linawas nga paagi.
 3. Mahimo gani nga dalhon lang ang porma sa enrolment  sa balay ug didto na  pil-apan para matabangan ug unya ibalik pagsumiti aron layo kita sa dilikado.

ROGELIO V. MANANITA

SCHOOL HEAD

CONTACT NO. 09212613909, FB/MESSENGER: Rogelio Mananita, WebPage: rvmananita.wordpress.com

Hits: 90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *