EduPhil.org Forum
Demo interview - Printable Version

+- EduPhil.org Forum (http://eduphil.org)
+-- Forum: Teachers' Corner (/teachers-corner-forum.html)
+--- Forum: Teacher Employment Issues (/teacher-employment-issues-forum.html)
+--- Thread: Demo interview (/demo-interview.html)Demo interview - Newbie t1 - 05-05-2018 10:38 PM

Ano pong mangyayari kapag di po nakapunta sa demo interview for teaching? May pagasa pa rin po bang mapasama sa rqa? Kung hindi naman po... panibagong apply next year, simula sa simula ulet? I mean, same school ang aaplayan pero magpapasa ulet ng mga requirements?