EduPhil.org Forum
Commerce graduates to take TLE or SOC SCI? - Printable Version

+- EduPhil.org Forum (http://eduphil.org)
+-- Forum: Teachers' Corner (/teachers-corner-forum.html)
+--- Forum: Licensure Examination for Teachers (/licensure-examination-for-teachers-forum.html)
+--- Thread: Commerce graduates to take TLE or SOC SCI? (/commerce-graduates-to-take-tle-or-soc-sci.html)Commerce graduates to take TLE or SOC SCI? - mareeya - 07-21-2015 08:52 AM

Hi po..is there a link to prc website kung saan makikita ko ang updates regarding sa bagong designation/specialization sa mga second-coursers na kukuha ng exam this Sept? Di ko po kasi mahanap sa website nila or google search. Thanks po.

Tanong ko lang po sa mga BSED graduates na naka take na ng exam, mĂ gkakasama ba sa isang examination room ang mga magka pareho ng majors?