EduPhil.org Forum
Teacher hiring at St Michael's College - Printable Version

+- EduPhil.org Forum (http://eduphil.org)
+-- Forum: EduPhil.org Marketplace (/eduphil-org-marketplace-forum.html)
+--- Forum: Get Hired! Jobs for Teachers (/get-hired-jobs-for-teachers-forum.html)
+--- Thread: Teacher hiring at St Michael's College (/teacher-hiring-at-st-michael-s-college.html)Teacher hiring at St Michael's College - Chumash - 05-26-2012 03:22 PM

St Michael's College in Iligan City is currently hiring teachers at all levels. Visit the link below for more info:

Please register to see links.


RE: Teacher hiring at St Michael's College - noellearteta - 09-02-2015 05:47 PM

Cristy Noelle Latras Arteta
Purok16, Canaway-Tibanga,Iligan City
Mobile No.: 09057920018, E-mail: cristynoellearteta@gmail.com


Setyembre 2, 2015

The Dean
St. Michael’s College
Quezon Avenue, Iligan City

Mahal na Dekana:

Naisko pong mag-aplay bilang guro sa Filipino at kung mamarapatin maging bahagisa hanay ng mga guro sa kilalang paaralangito.

Ako po si CRISTY NOELLE LATRAS-ARTETA, 20, dalaga.Nagtapos po akong kursong BACHELOR OF ARTS in FILIPINO sa MSU-Iligan Institute of Technology, Cum Laude. Bahagi sa pagpapalawak ng aming karanasan bilang AB Filipino na mag-aaral ay ang magkaroon ng pagsasanay sa pagtuturo sa loob ng isang semestre. Nabigyan na ako ng pagkakataon na maibahagi ang aking kaalaman sa mga estudyanteng nasa sekondarya bilang estudyanteng-guro sa St. Therese Academy. Sa ganito ring pagkakataon, nagging estudyanteng-guro ako sa kolehiyosa MSU-IIT sa sabjek na Filipino 3 sa summer na semestre ng 2015. Naging teacher assistant din po ako sa Office of Vice Chancellor in Research Extension (Ovcre) na kung saan nagturo ako sa mga hindi nakapag-aral sa Brgy.Tibanga ng pagsulat at pagbasa sa Cebuano, Filipino at English. Kasalukuyan din po akong tagapagturo ng iba't ibang klase ng sayaw.

Sa aking palagay, ang kasanayan kong ito ay magiging malaking ambag sa iyong paaralan kung mabigyan akong pagkakataon na makapagturo at mapabilang sa lakas ng iyong kaguruan.

Nakahanda po ako sa panayam na inyong itatakda. Maaari po ninyo akong tawagan sa numerongito 0905-7920-018 sa anumang oras na inyong gugustuhin.Naglakip din po akong resume para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aking pagkatao.Matapat na sumasainyo,

CRISTY NOELLE L. ARTETA