EduPhil.org Forum
pagtuturo ng el fili - Printable Version

+- EduPhil.org Forum (http://eduphil.org)
+-- Forum: Teachers' Corner (/teachers-corner-forum.html)
+--- Forum: Teacher and Teaching Discussions (/teacher-and-teaching-discussions-forum.html)
+--- Thread: pagtuturo ng el fili (/pagtuturo-ng-el-fili.html)pagtuturo ng el fili - gailrey - 11-16-2010 02:33 PM

anuanong gawain at istratehiya ang maari kong gamitin pra mas mging mkabuluhan at hndi boring ang pagtuturo at pagkatuto ng el filibusterismo?slmat po